Kde pomáháme

Prostředky získané prodejem afrických šperků a doplňků podpoří  6 rozvojových projektů v Zambii. Většina výtěžku bude použita na zlepšení infrastruktury škol nebo dětských center.

Příklady podpořených projektů:

Vzdělávací centrum pro děti ulice Chibolya

Centrum je určeno pro děti z jedné nejchudších čtvrtí Chiboly, které kvůli špatné finanční situaci rodičů nemohou nasvětvovat školu. Dopoledne se děti učí základům jako čtení a psaní, odpoledne se zapojují do volnočasových aktivit. Projekt je navázaný na adopce na dálku. Po nalezení vhodného adoptivního rodiče začně dítě navštěvovat běžnou základní školu. Centrum se nyní stará o 80 dětí.

Volnočasový klub pro mládež Ngombe

Klub v Ngombe reaguje na velkou kriminalitu mládeže v chudinské čtvrti v Lusace. Mládež často nemá vzdělání, rodinné zázemí  ani způsob, jak se uživit. Centrum jim poskytuje kvalitní zázemí volného času a zábavným způsobem s mladými lidmi probírá témata jako prevence HIV, hygiena, možnosti uplatnění atd. Dívky mohou v centru navštěvovat kurz krejčí, pro chlapce bude příští rok zahájen kurz truhlář. Na centrum je navázána dramatická skupina, která děti učí tradičním tancům.

Pekárna - učňovské kurzy pro mládež na venkově

Pekárna je jediná v okruhu 40 kilometrů. Veškeré pečivo je dováženo ze 140 kilometrů vzdáleného hlavního města. Výcviková pekárna je určena pro absolventy základní a střední školy ve venkovské oblasti v okrese Chibombo. Hlavním cílem je, aby děti, které dokončí základní vzdělání, zíkaly praktické dovednosti, které jim pomohou najít si práci. V každém roce se v pekárně vyučí 60 dětí a mladých lidí. 

Váš zprostř. kód: , zprostředkovatelská skupina: , dealerská skupina:

PřihlášeníProvozovatel

Njovu o.p.s.
Boleslavova 710/19
709 00 Ostrava

Tel./Fax:
+420 605 279 120

E-mail:
info@imana.cz
www.imana.cz

Ceny zboží

Orientační přepočet na:

Hlavní menu

  • |
  • O nás|
  • Kde pomáháme|
  • Jak nakupovat
  • Obchodní podmínky|
  • Partneři|
  • Kontakt|

  • Copyright © 2011 chytka.net, All rights reserved.